EN |  中文
Current Location: Home / Postgraduate / Scholarship / Outstanding Student Award / Text

Outstanding Student Award

NIBS Outstanding Graduate Student Awards In 2013

Publication Date:2014/12/03
    The 25 outstanding Graduate Student was selected by the Graduate school of NIBS. The Award was announced on the eighth anniversary of NIBS annual meeting.

The awardee students are as followed:

    Kun Dou    Xinjian He Lab

    Shuai Gao    Shaorong Gao Lab

    Rongrong Le    Shaorong Gao Lab

    Jun Li     Keqiong Ye Lab

    Qiang Li    Xiaoguang lei Lab

    Shan li    Feng Shao Lab

    Xin Li    Xiaochen Wang Lab

    Tiemei Li     Mengqiu Dong Lab

    Daohong Liao Xiaoguang Lei Lab

    Nan Liu    Bing Zhu Lab

    Zhixiang Luo    Minmin Luo Lab

    Jing Lu    Keqiong Ye Lab

    Hanzi Sun    Niu Huang Lab

    Chenhui Wang    Rongwen Xi Lab

    Xingwei Wang    Hong Zhang Lab

    Pengfei Xiao    Zhiyuan Zhang Lab

    Jun Xiong     Bing Zhu Lab

    Yang Yu    Keqiong Ye Lab

    Jiamin Zhang    Keqiong Ye Lab

    Liman Zhang    Keqiong Ye Lab

    Peipei Zhang    Hong Zhang Lab

    Sanduo Zheng    Keqiong Ye Lab

    Haoran Zhou    Xinjian He Lab

    Huapeng Zhou    Yan Guo Lab

    Jingfeng Zhou    Minmin Luo Lab