当前位置:首页 / 科学研究 / 2019

2019

Original Research Articles

 1. Zuo, Mei-Qing, Sun, Rui-Xiang, Fang, Run-Qian, He, Si-Min & Dong, Meng-Qiu*. Characterization of collision-induced dissociation of deprotonated peptides of 4–16 amino acids using high-resolution mass spectrometry. International Journal of Mass Spectrometry, 445, 116186, doi:10.1016/j.ijms.2019.116186 (2019).


 2. Zheng, Jing, Li, Lanlan & Jiang, Hui*. Molecular pathways of mitochondrial outer membrane protein degradation. Biochem Soc Trans 47, 1437-1447, doi:10.1042/BST20190275 (2019).


 3. Zhao, Qiang-Qiang, Lin, Rong-Nan, Li, Lin, Chen, She & He, Xin-Jian*. A methylated-DNA-binding complex required for plant development mediates transcriptional activation of promoter methylated genes. J Integr Plant Biol 61, 120-139, doi:10.1111/jipb.12767 (2019).


 4. Zhao, Boxun, Wu, Qixi, Ye, Adam Yongxin, Guo, Jing, Zheng, Xianing, Yang, Xiaoxu, Yan, Linlin, Liu, Qing-Rong, Hyde, Thomas M, Wei, Liping* & Huang, August Yue*. Somatic LINE-1 retrotransposition in cortical neurons and non-brain tissues of Rett patients and healthy individuals. PLoS Genet 15, e1008043, doi:10.1371/journal.pgen.1008043 (2019).


 5. Zhang, Sitao, Su, Yaning, Ying, Zhengxin, Guo, Dejia, Pan, Chenjie, Guo, Jia, Zou, Ziye, Wang, Lei, Zhang, Ze, Jiang, Zhaodi, Zhang, Zhiyuan & Wang, Xiaodong*. RIP1 kinase inhibitor halts the progression of an immune-induced demyelination disease at the stage of monocyte elevation. Proc Natl Acad Sci U S A 116, 5675-5680, doi:10.1073/pnas.1819917116 (2019).


 6. Zhang, Lei, Zhang, Ye, Li, Wenting & Qi, Xiangbing*. Total Synthesis of (-)-Alstofolinine A through a Furan Oxidation/Rearrangement and Indole Nucleophilic Cyclization Cascade. Angew Chem Int Ed Engl 58, 4988-4991, doi:10.1002/anie.201900156 (2019).


 7. Zhang, Jianpeng, Li, Zijian, Zhuo, Junming, Cui, Yue, Han, Ting & Li, Chao*. Tandem Decarboxylative Cyclization/Alkenylation Strategy for Total Syntheses of (+)-Longirabdiol, (-)-Longirabdolactone, and (-)-Effusin. J Am Chem Soc 141, 8372-8380, doi:10.1021/jacs.9b03978 (2019).


 8. Yang, Fu, Quan, Zhenghui, Huang, Huanwei, He, Minghui, Liu, Xicheng, Cai, Tao & Xi, Rongwen*. Ovaries absent links dLsd1 to HP1a for local H3K4 demethylation required for heterochromatic gene silencing. Elife 8, doi:10.7554/eLife.40806 (2019).


 9. Xu, Yue, Zhou, Ping, Cheng, Sen, Lu, Qiuhe, Nowak, Kathrin, Hopp, Ann-Katrin, Li, Lin, Shi, Xuyan, Zhou, Zhiwei, Gao, Wenqing, Li, Da, He, Huabin, Liu, Xiaoyun, Ding, Jingjin, Hottiger, Michael O & Shao, Feng*. A Bacterial Effector Reveals the V-ATPase-ATG16L1 Axis that Initiates Xenophagy. Cell 178, 552-566 e520, doi:10.1016/j.cell.2019.06.007 (2019).


 10. Xu, Ying & Wang, Tao*. LOVIT Is a Putative Vesicular Histamine Transporter Required in Drosophila for Vision. Cell Rep 27, 1327-1333 e1323, doi:10.1016/j.celrep.2019.04.024 (2019).


 11. Xu, Hao, Shi, Jianjin, Gao, Hang, Liu, Ying, Yang, Zhenxiao, Shao, Feng* & Dong, Na*. The N-end rule ubiquitin ligase UBR2 mediates NLRP1B inflammasome activation by anthrax lethal toxin. EMBO J 38, e101996, doi:10.15252/embj.2019101996 (2019).


 12. Wu, Wenbo & Chen, Ting*. Ribonucleoproteins Mediated Efficient In Vivo Gene Editing in Skin Stem Cells. Methods Mol Biol 1879, 75-86, doi:10.1007/7651_2018_115 (2019).
 13. Wu, Rong, Li, Ang, Sun, Baofa, Sun, Jian-Guang, Zhang, Jinhua, Zhang, Ting, Chen, Yusheng, Xiao, Yujie, Gao, Yuhao, Zhang, Qingyang, Ma, Jun, Yang, Xin, Liao, Yajin, Lai, Wei-Yi, Qi, Xiaolong, Wang, Shukun, Shu, Yousheng, Wang, Hai-Lin, Wang, Fengchao*, Yang, Yun-Gui* & Yuan, Zengqian*. A novel m(6)A reader Prrc2a controls oligodendroglial specification and myelination. Cell Res 29, 23-41, doi:10.1038/s41422-018-0113-8 (2019).


 14. Wang, Yuanxun, Fu, Qiuyu, Zhou, Yu, Du, Yunfei & Huang, Niu*. Replacement of Protein Binding-Site Waters Contributes to Favorable Halogen Bond Interactions. J Chem Inf Model 59, 3136-3143, doi:10.1021/acs.jcim.9b00128 (2019).


 15. Tao, Yu-Tian, Suo, Fang, Tusso, Sergio, Wang, Yan-Kai, Huang, Song, Wolf, Jochen B W & Du, Li-Lin*. Intraspecific Diversity of Fission Yeast Mitochondrial Genomes. Genome Biol Evol 11, 2312-2329, doi:10.1093/gbe/evz165 (2019).


 16. Shang, Congping, Liu, Aixue, Li, Dapeng, Xie, Zhiyong, Chen, Zijun, Huang, Meizhu, Li, Yang, Wang, Yi, Shen, Wei L & Cao, Peng*. A subcortical excitatory circuit for sensory-triggered predatory hunting in mice. Nat Neurosci 22, 909-920, doi:10.1038/s41593-019-0405-4 (2019).


 17. Rathinam, Vijay A K*, Zhao, Yue & Shao, Feng*. Innate immunity to intracellular LPS. Nat Immunol 20, 527-533, doi:10.1038/s41590-019-0368-3 (2019).


 18. Peng, Shiming, Xiao, Wen, Ju, Dapeng, Sun, Baofa, Hou, Nannan, Liu, Qianlan, Wang, Yanli, Zhao, Haijiao, Gao, Chunchun, Zhang, Song, Cao, Ran, Li, Pengfei, Huang, Huanwei, Ma, Yongfen, Wang, Yankai, Lai, Weiyi, Ma, Zhixiong, Zhang, Wei, Huang, Song, Wang, Hailin, Zhang, Zhiyuan, Zhao, Liping, Cai, Tao, Zhao, Yong-Liang, Wang, Fengchao, Nie, Yongzhan, Zhi, Gang, Yang, Yun-Gui*, Zhang, Eric Erquan* & Huang, Niu*. Identification of entacapone as a chemical inhibitor of FTO mediating metabolic regulation through FOXO1. Sci Transl Med 11, doi:10.1126/scitranslmed.aau7116 (2019).


 19. Ning, Yong-Qiang, Chen, Qing, Lin, Rong-Nan, Li, Yong-Qiang, Li, Lin, Chen, She & He, Xin-Jian*. The HDA19 histone deacetylase complex is involved in the regulation of flowering time in a photoperiod-dependent manner. Plant J 98, 448-464, doi:10.1111/tpj.14229 (2019).


 20. Mao, Fengfeng, Liu, Teng, Hou, Xinfeng, Zhao, Hanqing, He, Wenhui, Li, Cong, Jing, Zhiyi, Sui, Jianhua, Wang, Fengchao, Liu, Xiaohui, Han, Jun, Borchers, Christoph H, Wang, Jian-She* & Li, Wenhui*. Increased sulfation of bile acids in mice and human subjects with sodium taurocholate cotransporting polypeptide deficiency. J Biol Chem 294, 11853-11862, doi:10.1074/jbc.RA118.007179 (2019).


 21. Lin, Rui, Yan, Ting & Luo, Minmin*. The two faces of PVN CRF neurons. Nat Neurosci 22, 508-510, doi:10.1038/s41593-019-0363-x (2019).


 22. Li, Zhaohui, Yang, Fu, Xuan, Yang, Xi, Rongwen* & Zhao, Rui. Pelota-interacting G protein Hbs1 is required for spermatogenesis in Drosophila. Sci Rep 9, 3226, doi:10.1038/s41598-019-39530-6 (2019).


 23. Li, Yu-Shan, Meng, Ran-Ran, Chen, Xiu, Shang, Cui-Ling, Li, Hong-Bin, Zhang, Tao-Jun, Long, Hua-Yang, Li, Hui-Qi, Wang, Yi-Jing & Wang, Feng-Chao*. Generation of H11-albumin-rtTA Transgenic Mice: A Tool for Inducible Gene Expression in the Liver. G3 (Bethesda) 9, 591-599, doi:10.1534/g3.118.200963 (2019).


 24. Li, Yi, Liu, Zhixiang, Guo, Qingchun & Luo, Minmin*. Long-term Fiber Photometry for Neuroscience Studies. Neurosci Bull 35, 425-433, doi:10.1007/s12264-019-00379-4 (2019).


 25. Li, Shang-Tong, Zhao, Han-Qing, Zhang, Pan, Liang, Chung-Yi, Zhang, Yan-Ping, Hsu, Ao-Lin & Dong, Meng-Qiu*. DAF-16 stabilizes the aging transcriptome and is activated in mid-aged Caenorhabditis elegans to cope with internal stress. Aging Cell 18, e12896, doi:10.1111/acel.12896 (2019).


 26. Li, Lanlan, Zheng, Jing, Wu, Xi & Jiang, Hui*. Mitochondrial AAA-ATPase Msp1 detects mislocalized tail-anchored proteins through a dual-recognition mechanism. EMBO Rep 20, doi:10.15252/embr.201846989 (2019).


 27. Li, Li, Zhao, Yue, Cao, Ran, Li, Lin, Cai, Gaihong, Li, Jiaojiao, Qi, Xiangbing, Chen, She & Zhang, Zhiyuan*. Activity-based protein profiling reveals GSTO1 as the covalent target of piperlongumine and a promising target for combination therapy for cancer. Chem Commun (Camb) 55, 4407-4410, doi:10.1039/c9cc00917e (2019).


 28. Li, Jun, Wang, Hai-Tao, Wang, Wei-Tao, Zhang, Xiao-Ran, Suo, Fang, Ren, Jing-Yi, Bi, Ying, Xue, Ying-Xi, Hu, Wen, Dong, Meng-Qiu & Du, Li-Lin*. Systematic analysis reveals the prevalence and principles of bypassable gene essentiality. Nat Commun 10, 1002, doi:10.1038/s41467-019-08928-1 (2019).


 29. Li, Gudong, Li, Wei*, Xie, Yuting, Wan, Xiaobo, Zheng, Guojun, Huang, Niu* & Zhou, Yu*. Discovery of Novel Pim-1 Kinase Inhibitors with a Flexible-Receptor Docking Protocol. J Chem Inf Model 59, 4116-4119, doi:10.1021/acs.jcim.9b00494 (2019).


 30. Li, Fei, Lu, Zhiwei, Wu, Wenbo, Qian, Nannan, Wang, Fengchao & Chen, Ting*. Optogenetic gene editing in regional skin. Cell Res 29, 862-865, doi:10.1038/s41422-019-0209-9 (2019).


 31. Li, Dianrong, Chen, Jie, Ai, Youwei, Gu, Xiaoqiong, Li, Li, Che, Di, Jiang, Zhaodi, Li, Lin, Chen, She, Huang, Huangwei, Wang, Jiawen, Cai, Tao, Cao, Yang, Qi, Xiangbin & Wang, Xiaodong*. Estrogen-Related Hormones Induce Apoptosis by Stabilizing Schlafen-12 Protein Turnover. Mol Cell 75, 1103-1116 e1109, doi:10.1016/j.molcel.2019.06.040 (2019).


 32. Lander, Eric S*, Baylis, Francoise*, Zhang, Feng*, Charpentier, Emmanuelle*, Berg, Paul*, Bourgain, Catherine*, Friedrich, Barbel*, Joung, J Keith*, Li, Jinsong*, Liu, David*, Naldini, Luigi*, Nie, Jing-Bao*, Qiu, Renzong*, Schoene-Seifert, Bettina*, Shao, Feng*, Terry, Sharon*, Wei, Wensheng* & Winnacker, Ernst-Ludwig*. Adopt a moratorium on heritable genome editing. Nature 567, 165-168, doi:10.1038/d41586-019-00726-5 (2019).


 33. Jones, Alexander X, Cao, Yong, Tang, Yu-Liang, Wang, Jian-Hua, Ding, Yue-He, Tan, Hui, Chen, Zhen-Lin, Fang, Run-Qian, Yin, Jili, Chen, Rong-Chang, Zhu, Xing, She, Yang, Huang, Niu, Shao, Feng, Ye, Keqiong, Sun, Rui-Xiang, He, Si-Min, Lei, Xiaoguang* & Dong, Meng-Qiu*. Improving mass spectrometry analysis of protein structures with arginine-selective chemical cross-linkers. Nat Commun 10, 3911, doi:10.1038/s41467-019-11917-z (2019).


 34. Ji, Chenggong#, Du, Shuo#, Li, Peng#, Zhu, Qinyu, Yang, Xiaoke, Long, Chunhong, Yu, Jin, Shao, Feng* & Xiao, Junyu*. Structural mechanism for guanylate-binding proteins (GBPs) targeting by the Shigella E3 ligase IpaH9.8. PLoS Pathog 15, e1007876, doi:10.1371/journal.ppat.1007876 (2019).


 35. Hou, Weijie, Sun, Huan, Ma, Yongfen, Liu, Chunyan & Zhang, Zhiyuan*. Identification and Optimization of Novel Cathepsin C Inhibitors Derived from EGFR Inhibitors. J Med Chem 62, 5901-5919, doi:10.1021/acs.jmedchem.9b00631 (2019).


 36. Han, Deqiang, Hong, Yu, Mai, Xueying, Hu, Qingtao, Lu, Guangqing, Duan, Jinzhi, Xu, Jingru, Si, Xiaofang & Zhang, Yu*. Systematical study of the mechanistic factors regulating genome dynamics in vivo by CRISPRsie. J Mol Cell Biol 11, 1018-1020, doi:10.1093/jmcb/mjz074 (2019).


 37. Guo, Xingting, Yin, Chang, Yang, Fu, Zhang, Yongchao, Huang, Huanwei, Wang, Jiawen, Deng, Bowen, Cai, Tao, Rao, Yi & Xi, Rongwen*. The Cellular Diversity and Transcription Factor Code of Drosophila Enteroendocrine Cells. Cell Rep 29, 4172-4185 e4175, doi:10.1016/j.celrep.2019.11.048 (2019).


 38. Guo, Xingting, Huang, Huanwei, Yang, Ziqing, Cai, Tao & Xi, Rongwen*. Division of Labor: Roles of Groucho and CtBP in Notch-Mediated Lateral Inhibition that Controls Intestinal Stem Cell Differentiation in Drosophila. Stem Cell Reports 12, 1007-1023, doi:10.1016/j.stemcr.2019.03.005 (2019).


 39. Fan, Weiliang, Guo, Jia, Gao, Beichen, Zhang, Wenbin, Ling, Liucong, Xu, Tao, Pan, Chenjie, Li, Lin, Chen, She, Wang, Hua, Zhang, Jing & Wang, Xiaodong*. Flotillin-mediated endocytosis and ALIX-syntenin-1-mediated exocytosis protect the cell membrane from damage caused by necroptosis. Sci Signal 12, doi:10.1126/scisignal.aaw3423 (2019).


 40. Ding, Jingjin*, Pan, Xing, Du, Lijie, Yao, Qing, Xue, Juan, Yao, Hongwei, Wang, Da-Cheng, Li, Shan* & Shao, Feng*. Structural and Functional Insights into Host Death Domains Inactivation by the Bacterial Arginine GlcNAcyltransferase Effector. Mol Cell 74, 922-935 e926, doi:10.1016/j.molcel.2019.03.028 (2019).


 41. Chu, Qiqi#, Yao, Changfu#, Qi, Xiangbing, Stripp, Barry Raymond & Tang, Nan*. STK11 is required for the normal program of ciliated cell differentiation in airways. Cell Discov 5, 36, doi:10.1038/s41421-019-0104-z (2019).


 42. Chen, Zhen-Lin, Meng, Jia-Ming, Cao, Yong, Yin, Ji-Li, Fang, Run-Qian, Fan, Sheng-Bo, Liu, Chao, Zeng, Wen-Feng, Ding, Yue-He, Tan, Dan, Wu, Long, Zhou, Wen-Jing, Chi, Hao, Sun, Rui-Xiang, Dong, Meng-Qiu* & He, Si-Min*. A high-speed search engine pLink 2 with systematic evaluation for proteome-scale identification of cross-linked peptides. Nat Commun 10, 3404, doi:10.1038/s41467-019-11337-z (2019).


 43. Cao, Ran, Li, Li, Ying, Zhengxin, Cao, Zichen, Ma, Yongfen, Mao, Xiaoxu, Li, Jiaojiao, Qi, Xiangbing, Zhang, Zhiyuan & Wang, Xiaodong*. A small molecule protects mitochondrial integrity by inhibiting mTOR activity. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, 23332-23338, doi:10.1073/pnas.1911246116 (2019).