当前位置:首页 / 科学研究 / 2013

2013

Original Research Articles

  1. Zhou, Yan, Dong, Na, Hu, Liyan & Shao, Feng*. The Shigella type three secretion system effector OspG directly and specifically binds to host ubiquitin for activation. PLoS One 8, e57558, doi:10.1371/journal.pone.0057558 (2013).


  2. Zhou, Hao-Ran, Zhang, Fang-Fang, Ma, Ze-Yang, Huang, Huan-Wei, Jiang, Ling, Cai, Tao, Zhu, Jian-Kang, Zhang, Chuyi & He, Xin-Jian*. Folate polyglutamylation is involved in chromatin silencing by maintaining global DNA methylation and histone H3K9 dimethylation in Arabidopsis. Plant Cell 25, 2545-2559, doi:10.1105/tpc.113.114678 (2013).


  3. Zhong, G., Yan, H., Wang, H., He, W., Jing, Z., Qi, Y., Fu, L., Gao, Z., Huang, Y., Xu, G., Feng, X., Sui, J. & Li, W. Sodium taurocholate cotransporting polypeptide mediates woolly monkey hepatitis B virus infection of Tupaia hepatocytes. J Virol 87, 7176-7184, doi:10.1128/JVI.03533-12 (2013).


  4. Zhang, Heng, Ma, Ze-Yang, Zeng, Liang, Tanaka, Kaori, Zhang, Cui-Jun, Ma, Jun, Bai, Ge, Wang, Pengcheng, Zhang, Su-Wei, Liu, Zhang-Wei, Cai, Tao, Tang, Kai, Liu, Renyi, Shi, Xiaobing, He, Xin-Jian* & Zhu, Jian-Kang*. DTF1 is a core component of RNA-directed DNA methylation and may assist in the recruitment of Pol IV. Proc Natl Acad Sci U S A 110, 8290-8295, doi:10.1073/pnas.1300585110 (2013).


  5. Zhang, Cui-Jun, Zhou, Jin-Xing, Liu, Jun, Ma, Ze-Yang, Zhang, Su-Wei, Dou, Kun, Huang, Huan-Wei, Cai, Tao, Liu, Renyi, Zhu, Jian-Kang & He, Xin-Jian*. The splicing machinery promotes RNA-directed DNA methylation and transcriptional silencing in Arabidopsis. EMBO J 32, 1128-1140, doi:10.1038/emboj.2013.49 (2013).


  6. Zhan, Cheng, Zhou, Jingfeng, Feng, Qiru, Zhang, Ju-En, Lin, Shuailiang, Bao, Junhong, Wu, Ping & Luo, Minmin*. Acute and long-term suppression of feeding behavior by POMC neurons in the brainstem and hypothalamus, respectively. J Neurosci 33, 3624-3632, doi:10.1523/JNEUROSCI.2742-12.2013 (2013).


  7. Yuan, Gang & Zhu, Bing*. Histone variants and epigenetic inheritance. Biochim Biophys Acta 1819, 222-229, doi:10.1016/j.bbagrm.2011.06.007 (2013).


  8. Yu, Qin, Hu, Liyan, Yao, Qing, Zhu, Yongqun, Dong, Na*, Wang, Da-Cheng* & Shao, Feng8. Structural analyses of Legionella LepB reveal a new GAP fold that catalytically mimics eukaryotic RasGAP. Cell Res 23, 775-787, doi:10.1038/cr.2013.54 (2013).


  9. Yang, Jieling, Zhao, Yue, Shi, Jianjin & Shao, Feng*. Human NAIP and mouse NAIP1 recognize bacterial type III secretion needle protein for inflammasome activation. Proc Natl Acad Sci U S A 110, 14408-14413, doi:10.1073/pnas.1306376110 (2013).


  10. Yan, Huan, Peng, Bo, He, Wenhui, Zhong, Guocai, Qi, Yonghe, Ren, Bijie, Gao, Zhenchao, Jing, Zhiyi, Song, Mei, Xu, Guangwei, Sui, Jianhua & Li, Wenhui*. Molecular determinants of hepatitis B and D virus entry restriction in mouse sodium taurocholate cotransporting polypeptide. J Virol 87, 7977-7991, doi:10.1128/JVI.03540-12 (2013).


  11. Wu, Yao, Dai, Xiaodong, Huang, Niu* & Zhao, Lifeng*. A partition function-based weighting scheme in force field parameter development using ab initio calculation results in global configurational space. J. Comput. Chem. 34, 1271-1282, doi:10.1002/jcc.23249 (2013).


  12. Wang, Yanli, Liu, Minyu, Cao, Ran, Zhang, Wanbin, Yin, Ming, Xiao, Xuhua, Liu, Quanhai* & Huang, Niu*. A soluble bis-chelated gold(I) diphosphine compound with strong anticancer activity and low toxicity. J Med Chem 56, 1455-1466, doi:10.1021/jm3009822 (2013).


  13. Wang, Shujie, Tan, Yan, Zhang, Ju-En & Luo, Minmin*. Pharmacogenetic activation of midbrain dopaminergic neurons induces hyperactivity. Neurosci Bull 29, 517-524, doi:10.1007/s12264-013-1327-x (2013).


  14. Wang, Chenhui, Zhao, Rui, Huang, Pin, Yang, Fu, Quan, Zhenghui, Xu, Na & Xi, Rongwen*. APC loss-induced intestinal tumorigenesis in Drosophila: Roles of Ras in Wnt signaling activation and tumor progression. Dev Biol 378, 122-140, doi:10.1016/j.ydbio.2013.03.020 (2013).


  15. Wan, Xiaobo, Zhang, Wei, Li, Li, Xie, Yuting, Li, Wei & Huang, Niu*. A new target for an old drug: identifying mitoxantrone as a nanomolar inhibitor of PIM1 kinase via kinome-wide selectivity modeling. J Med Chem 56, 2619-2629, doi:10.1021/jm400045y (2013).


  16. Wan, Xiaobo, Ma, Yue, McClendon, Christopher L, Huang, Lily Jun-shen* & Huang, Niu*. Ab initio modeling and experimental assessment of Janus Kinase 2 (JAK2) kinase-pseudokinase complex structure. PLoS Comput Biol 9, e1003022, doi:10.1371/journal.pcbi.1003022 (2013).


  17. Tao, Li, Xie, Qi, Ding, Yue-He, Li, Shang-Tong, Peng, Shengyi, Zhang, Yan-Ping, Tan, Dan, Yuan, Zengqiang & Dong, Meng-Qiu*. CAMKII and calcineurin regulate the lifespan of Caenorhabditis elegans through the FOXO transcription factor DAF-16. Elife 2, e00518, doi:10.7554/eLife.00518 (2013).


  18. Sun, Ling-Ling, Li, Ming#, Suo, Fang#, Liu, Xiao-Man#, Shen, En-Zhi, Yang, Bing, Dong, Meng-Qiu, He, Wan-Zhong & Du, Li-Lin*. Global analysis of fission yeast mating genes reveals new autophagy factors. PLoS Genet 9, e1003715, doi:10.1371/journal.pgen.1003715 (2013).


  19. Quan, Z., Sun, P., Lin, G. & Xi, R. TSC1/2 regulates intestinal stem cell maintenance and lineage differentiation through Rheb-TORC1-S6K but independently of nutritional status or Notch regulation. J Cell Sci 126, 3884-3892, doi:10.1242/jcs.125294 (2013).


  20. Qu, Meng, Rappas, Mathieu, Wardlaw, Christopher P, Garcia, Valerie, Ren, Jing-Yi, Day, Matthew, Carr, Antony M*, Oliver, Antony W*, Du, Li-Lin* & Pearl, Laurence H*. Phosphorylation-dependent assembly and coordination of the DNA damage checkpoint apparatus by Rad4(TopBP1). Mol Cell 51, 723-736, doi:10.1016/j.molcel.2013.08.030 (2013).


  21. Liu, Jinman, Ding, Pingtao, Sun, Tongjun, Nitta, Yukino, Dong, Oliver, Huang, Xingchuan, Yang, Wei, Li, Xin, Botella, Jose Ramon & Zhang, Yuelin*. Heterotrimeric G proteins serve as a converging point in plant defense signaling activated by multiple receptor-like kinases. Plant Physiol 161, 2146-2158, doi:10.1104/pp.112.212431 (2013).


  22. Lin, Jinzhong, Lu, Jing, Feng, Yingang, Sun, Mengyi & Ye, Keqiong*. An RNA-binding complex involved in ribosome biogenesis contains a protein with homology to tRNA CCA-adding enzyme. PLoS Biol 11, e1001669, doi:10.1371/journal.pbio.1001669 (2013).


  23. Lin, G., Zhang, X., Ren, J., Pang, Z., Wang, C., Xu, N. & Xi, R. Integrin signaling is required for maintenance and proliferation of intestinal stem cells in Drosophila. Dev Biol 377, 177-187, doi:10.1016/j.ydbio.2013.01.032 (2013).


  24. Liang, Bing, Peng, Peng, Chen, She, Li, Lin, Zhang, Meijun, Cao, Dongyan, Yang, Jiaxin, Li, Haixia, Gui, Ting, Li, Xialu* & Shen, Keng*. Characterization and proteomic analysis of ovarian cancer-derived exosomes. J Proteomics 80, 171-182, doi:10.1016/j.jprot.2012.12.029 (2013).


  25. Li, Tie-Mei, Chen, Jie, Li, Xiangke, Ding, Xiao-Jun, Wu, Yao, Zhao, Li-Feng, Chen, She, Lei, Xiaoguang* & Dong, Meng-Qiu*. Absolute quantification of a steroid hormone that regulates development in Caenorhabditis elegans. Anal Chem 85, 9281-9287, doi:10.1021/ac402025c (2013).


  26. Li, Shan, Zhang, Li, Yao, Qing, Li, Lin, Dong, Na, Rong, Jie, Gao, Wenqing, Ding, Xiaojun, Sun, Liming, Chen, Xing, Chen, She* & Shao, Feng*. Pathogen blocks host death receptor signalling by arginine GlcNAcylation of death domains. Nature 501, 242-246, doi:10.1038/nature12436 (2013).


  27. Li, Houhua, Wang, Xiaoming, Hong, Benke & Lei, Xiaoguang*. Collective synthesis of Lycopodium alkaloids and tautomer locking strategy for the total synthesis of (-)-lycojapodine A. J Org Chem 78, 800-821, doi:10.1021/jo3017555 (2013).


  28. Kuo, Y., Ren, S., Lao, U., Edgar, B. A. & Wang, Tao*. Suppression of polyglutamine protein toxicity by co-expression of a heat-shock protein 40 and a heat-shock protein 110. Cell Death Dis 4, e833, doi:10.1038/cddis.2013.351 (2013).


  29. Jiao, Jiao, Dang, Yujiao, Yang, Yuanyuan, Gao, Rui, Zhang, Yu, Kou, Zhaohui, Sun, Xiao-Fang & Gao, Shaorong*. Promoting reprogramming by FGF2 reveals that the extracellular matrix is a barrier for reprogramming fibroblasts to pluripotency. Stem Cells 31, 729-740, doi:10.1002/stem.1318 (2013).


  30. Dou, Kun, Huang, Chao-Feng, Ma, Ze-Yang, Zhang, Cui-Jun, Zhou, Jin-Xing, Huang, Huan-Wei, Cai, Tao, Tang, Kai, Zhu, Jian-Kang & He, Xin-Jian*. The PRP6-like splicing factor STA1 is involved in RNA-directed DNA methylation by facilitating the production of Pol V-dependent scaffold RNAs. Nucleic Acids Res 41, 8489-8502, doi:10.1093/nar/gkt639 (2013).


  31. Ding, Yue-He#, Du, Yun-Guang#, Luo, Shukun#, Li, Yu-Xin, Li, Tie-Mei, Yoshina, Sawako, Wang, Xing, Klage, Karsten, Mitani, Shohei, Ye, Keqiong* & Dong, Meng-Qiu*. Characterization of PUD-1 and PUD-2, two proteins up-regulated in a long-lived daf-2 mutant. PLoS One 8, e67158, doi:10.1371/journal.pone.0067158 (2013).


  32. Chi, Hao, Chen, Haifeng, He, Kun, Wu, Long, Yang, Bing, Sun, Rui-Xiang, Liu, Jianyun, Zeng, Wen-Feng, Song, Chun-Qing, He, Si-Min* & Dong, Meng-Qiu*. pNovo+: de novo peptide sequencing using complementary HCD and ETD tandem mass spectra. J. Proteome Res. 12, 615-625, doi:10.1021/pr3006843 (2013).