当前位置:首页 / 科学研究 / 2016

2016

Original Research Articles

 1. Zhuang, Na, Li, Lin, Chen, She & Wang, Tao*. PINK1-dependent phosphorylation of PINK1 and Parkin is essential for mitochondrial quality control. Cell Death Dis 7, e2501, doi:10.1038/cddis.2016.396 (2016).


 2. Zhou, Yu, Ma, Jing, Lin, Xingyu, Huang, Xi-Ping, Wu, Kaichun* & Huang, Niu*. Structure-Based Discovery of Novel and Selective 5-Hydroxytryptamine 2B Receptor Antagonists for the Treatment of Irritable Bowel Syndrome. J Med Chem 59, 707-720, doi:10.1021/acs.jmedchem.5b01631 (2016).


 3. Zhao, Yue, Shi, Jianjin, Shi, Xuyan, Wang, Yupeng, Wang, Fengchao & Shao, Feng*. Genetic functions of the NAIP family of inflammasome receptors for bacterial ligands in mice. J Exp Med 213, 647-656, doi:10.1084/jem.20160006 (2016).


 4. Zhao, Yue & Shao, Feng*. Diverse mechanisms for inflammasome sensing of cytosolic bacteria and bacterial virulence. Curr Opin Microbiol 29, 37-42, doi:10.1016/j.mib.2015.10.003 (2016).


 5. Zhao, Dan, Liu, Xiao-Man, Yu, Zhong-Qiu, Sun, Ling-Ling, Xiong, Xingchuang, Dong, Meng-Qiu & Du, Li-Lin*. Atg20- and Atg24-family proteins promote organelle autophagy in fission yeast. J Cell Sci 129, 4289-4304, doi:10.1242/jcs.194373 (2016).


 6. Zhang, Juen, Tan, Lubin, Ren, Yuqi, Liang, Jingwen, Lin, Rui, Feng, Qiru, Zhou, Jingfeng, Hu, Fei, Ren, Jing, Wei, Chao, Yu, Tao, Zhuang, Yinghua, Bettler, Bernhard, Wang, Fengchao & Luo, Minmin*. Presynaptic Excitation via GABAB Receptors in Habenula Cholinergic Neurons Regulates Fear Memory Expression. Cell 166, 716-728, doi:10.1016/j.cell.2016.06.026 (2016).


 7. Zhang, Hongjuan, Zhan, Cheng, Ke, Ji, Xue, Zhiqiang, Zhang, Aiqun, Xu, Kaifeng, Shen, Zhirong*, Yu, Lei* & Chen, Liang*. EGFR kinase domain mutation positive lung cancers are sensitive to intrapleural perfusion with hyperthermic chemotherapy (IPHC) complete treatment. Oncotarget 7, 3367-3378, doi:10.18632/oncotarget.6491 (2016).


 8. Zhang, Cui-Jun, Hou, Xiao-Mei, Tan, Lian-Mei, Shao, Chang-Rong, Huang, Huan-Wei, Li, Yong-Qiang, Li, Lin, Cai, Tao, Chen, She & He, Xin-Jian*. The Arabidopsis acetylated histone-binding protein BRAT1 forms a complex with BRP1 and prevents transcriptional silencing. Nat Commun 7, 11715, doi:10.1038/ncomms11715 (2016).


 9. Yang, Haixia, Zhang, Wei, Lu, Shan, Lu, Guangqing, Zhang, Hongjuan, Zhuang, Yinghua, Wang, Yue, Dong, Mengqiu, Zhang, Yu, Zhou, Xingang, Wang, Peng, Yu, Lei, Wang, Fengchao* & Chen, Liang*. Mup-knockout mice generated through CRISPR/Cas9-mediated deletion for use in urinary protein analysis. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 48, 468-473, doi:10.1093/abbs/gmw003 (2016).


 10. Xu, Ying & Wang, Tao*. CULD is required for rhodopsin and TRPL channel endocytic trafficking and survival of photoreceptor cells. J Cell Sci 129, 394-405, doi:10.1242/jcs.178764 (2016).


 11. Xu, Naiqing#, Fang, Wenfeng#, Mu, Libing, Tang, Yanna, Gao, Lei, Ren, Shengxiang, Cao, Dengfeng, Zhou, Lixin, Zhang, Aiqun, Liu, Deruo, Zhou, Caicun, Wong, Kwok-Kin, Yu, Lei, Zhang, Li & Chen, Liang*. Overexpression of wildtype EGFR is tumorigenic and denotes a therapeutic target in non-small cell lung cancer. Oncotarget 7, 3884-3896, doi:10.18632/oncotarget.6461 (2016).


 12. Xiong, Wei*, Li, Jia, Zhang, Erquan & Huang, Huanwei*. BMAL1 regulates transcription initiation and activates circadian clock gene expression in mammals. Biochem Biophys Res Commun 473, 1019-1025, doi:10.1016/j.bbrc.2016.04.009 (2016).


 13. Wu, Xi*, Li, Lanlan & Jiang, Hui*. Doa1 targets ubiquitinated substrates for mitochondria-associated degradation. J Cell Biol 213, 49-63, doi:10.1083/jcb.201510098 (2016).


 14. Wang, Xiaochen* & Yang, Chonglin*. Programmed cell death and clearance of cell corpses in Caenorhabditis elegans. Cell Mol Life Sci 73, 2221-2236, doi:10.1007/s00018-016-2196-z (2016).


 15. Tan, Dan, Li, Qiang, Zhang, Mei-Jun, Liu, Chao, Ma, Chengying, Zhang, Pan, Ding, Yue-He, Fan, Sheng-Bo, Tao, Li, Yang, Bing, Li, Xiangke, Ma, Shoucai, Liu, Junjie, Feng, Boya, Liu, Xiaohui, Wang, Hong-Wei, He, Si-Min, Gao, Ning, Ye, Keqiong, Dong, Meng-Qiu* & Lei, Xiaoguang*. Trifunctional cross-linker for mapping protein-protein interaction networks and comparing protein conformational states. Elife 5, doi:10.7554/eLife.12509 (2016).


 16. Sun, Huan, Ren, Yan, Hou, Weijie, Li, Lin, Zeng, Fanqi, Li, Sisi, Ma, Yongfen, Liu, Xiao, Chen, She & Zhang, Zhiyuan*. Focusing on probe-modified peptides: a quick and effective method for target identification. Chem Commun (Camb) 52, 10225-10228, doi:10.1039/c6cc04030f (2016).


 17. Su, Yaning, Li, Li, Wang, Haibin, Wang, Xiaochen & Zhang, Zhiyuan*. All-in-One azides: empowered click reaction for in vivo labeling and imaging of biomolecules. Chem Commun (Camb) 52, 2185-2188, doi:10.1039/c5cc08466k (2016).


 18. Scherer, Paul C, Ding, Yan, Liu, Zhiqing, Xu, Jing, Mao, Haibin, Barrow, James C, Wei, Ning, Zheng, Ning, Snyder, Solomon H* & Rao, Feng*. Inositol hexakisphosphate (IP6) generated by IP5K mediates cullin-COP9 signalosome interactions and CRL function. Proc Natl Acad Sci U S A 113, 3503-3508, doi:10.1073/pnas.1525580113 (2016).


 19. Ren, Jing#*, Zhang, Mei-Jun#, Li, Tie-Mei, Zhang, Ju-En, Lin, Rui, Chen, She, Luo, Minmin & Dong, Meng-Qiu*. Quantitative Proteomics of Sleep-Deprived Mouse Brains Reveals Global Changes in Mitochondrial Proteins. PLoS One 11, e0163500, doi:10.1371/journal.pone.0163500 (2016).


 20. Qi, Yonghe, Gao, Zhenchao, Xu, Guangwei, Peng, Bo, Liu, Chenxuan, Yan, Huan, Yao, Qiyan, Sun, Guoliang, Liu, Yang, Tang, Dingbin, Song, Zilin, He, Wenhui, Sun, Yinyan, Guo, Ju-Tao & Li, Wenhui*. DNA Polymerase kappa Is a Key Cellular Factor for the Formation of Covalently Closed Circular DNA of Hepatitis B Virus. PLoS Pathog 12, e1005893, doi:10.1371/journal.ppat.1005893 (2016).


 21. Meng, Lingjun*, Jin, Wei, Wang, Yuhui, Huang, Huanwei, Li, Jia & Zhang, Cai. RIP3-dependent necrosis induced inflammation exacerbates atherosclerosis. Biochem Biophys Res Commun 473, 497-502, doi:10.1016/j.bbrc.2016.03.059 (2016).


 22. Ma, Zhixiong, Jiang, Weiliang & Zhang, Eric Erquan*. Orexin signaling regulates both the hippocampal clock and the circadian oscillation of Alzheimer's disease-risk genes. Sci Rep 6, 36035, doi:10.1038/srep36035 (2016).


 23. Luo, Minmin*, Li, Yi & Zhong, Weixin. Do dorsal raphe 5-HT neurons encode "beneficialness"? Neurobiol Learn Mem 135, 40-49, doi:10.1016/j.nlm.2016.08.008 (2016).


 24. Lu, Guangqing, Duan, Jinzhi, Shu, Sheng, Wang, Xuxiang, Gao, Linlin, Guo, Jing & Zhang, Yu*. Ligase I and ligase III mediate the DNA double-strand break ligation in alternative end-joining. Proc Natl Acad Sci U S A 113, 1256-1260, doi:10.1073/pnas.1521597113 (2016).


 25. Liu, Zhang-Wei, Zhou, Jin-Xing, Huang, Huan-Wei, Li, Yong-Qiang, Shao, Chang-Rong, Li, Lin, Cai, Tao, Chen, She & He, Xin-Jian*. Two Components of the RNA-Directed DNA Methylation Pathway Associate with MORC6 and Silence Loci Targeted by MORC6 in Arabidopsis. PLoS Genet 12, e1006026, doi:10.1371/journal.pgen.1006026 (2016).


 26. Liu, Zhe, Wu, Huijuan, Jiang, Kewu, Wang, Yanjie, Zhang, Wenjing, Chu, Qiqi, Li, Juan, Huang, Huanwei, Cai, Tao, Ji, Hongbin, Yang, Chun & Tang, Nan*. MAPK-Mediated YAP Activation Controls Mechanical-Tension-Induced Pulmonary Alveolar Regeneration. Cell Rep 16, 1810-1819, doi:10.1016/j.celrep.2016.07.020 (2016).


 27. Liu, Yanbin*, Yang, Haixia, Zuo, Feifei & Chen, Liang*. The VHL short variant involves in protein quality control. Gene 589, 63-71, doi:10.1016/j.gene.2016.05.027 (2016).


 28. Liu, Yanbin*, Yang, Haixia, Li, Lin, Chen, She, Zuo, Feifei & Chen, Liang*. A novel VHLalpha isoform inhibits Warburg effect via modulation of PKM splicing. Tumour Biol 37, 13649-13657, doi:10.1007/s13277-016-5191-y (2016).


 29. Liu, Xiaoyu, Wang, Chenfei, Liu, Wenqiang, Li, Jingyi, Li, Chong, Kou, Xiaochen, Chen, Jiayu, Zhao, Yanhong, Gao, Haibo, Wang, Hong, Zhang, Yong*, Gao, Yawei* & Gao, Shaorong*. Distinct features of H3K4me3 and H3K27me3 chromatin domains in pre-implantation embryos. Nature 537, 558-562, doi:10.1038/nature19362 (2016).


 30. Liu, Wenqiang, Liu, Xiaoyu, Wang, Chenfei, Gao, Yawei*, Gao, Rui, Kou, Xiaochen, Zhao, Yanhong, Li, Jingyi, Wu, You, Xiu, Wenchao, Wang, Su, Yin, Jiqing, Liu, Wei, Cai, Tao, Wang, Hong, Zhang, Yong* & Gao, Shaorong*. Identification of key factors conquering developmental arrest of somatic cell cloned embryos by combining embryo biopsy and single-cell sequencing. Cell Discov 2, 16010, doi:10.1038/celldisc.2016.10 (2016).


 31. Liu, Weilong, Li, Houhua, Cai, Pei-Jun, Wang, Zhen, Yu, Zhi-Xiang & Lei, Xiaoguang*. Scalable Total Synthesis of rac-Jungermannenones B and C. Angew Chem Int Ed Engl 55, 3112-3116, doi:10.1002/anie.201511659 (2016).


 32. Liu, Na & Zhang, Eric Erquan*. Phosphorylation Regulating the Ratio of Intracellular CRY1 Protein Determines the Circadian Period. Front Neurol 7, 159, doi:10.3389/fneur.2016.00159 (2016).


 33. Li, Yi, Zhong, Weixin, Wang, Daqing, Feng, Qiru, Liu, Zhixiang, Zhou, Jingfeng, Jia, Chunying, Hu, Fei, Zeng, Jiawei, Guo, Qingchun, Fu, Ling & Luo, Minmin*. Serotonin neurons in the dorsal raphe nucleus encode reward signals. Nat Commun 7, 10503, doi:10.1038/ncomms10503 (2016).


 34. Li, Yang, Xiong, Wei & Zhang, Eric Erquan*. The ratio of intracellular CRY proteins determines the clock period length. Biochem Biophys Res Commun 472, 531-538, doi:10.1016/j.bbrc.2016.03.010 (2016).


 35. Li, Yuan, Chen, Baohui, Zou, Wei, Wang, Xin, Wu, Yanwei, Zhao, Dongfeng, Sun, Yanan, Liu, Yubing, Chen, Lianwan, Miao, Long, Yang, Chonglin & Wang, Xiaochen*. The lysosomal membrane protein SCAV-3 maintains lysosome integrity and adult longevity. J Cell Biol 215, 167-185, doi:10.1083/jcb.201602090 (2016).


 36. Li, Xuewen, Yang, Fu, Chen, Hongyan, Deng, Bowen, Li, Xinghua & Xi, Rongwen*. Control of germline stem cell differentiation by Polycomb and Trithorax group genes in the niche microenvironment. Development 143, 3449-3458, doi:10.1242/dev.137638 (2016).


 37. Li, Xia, Han, Jianguang, Jones, Alexander X & Lei, Xiaoguang*. Chiral Boron Complex-Promoted Asymmetric Diels-Alder Cycloaddition and Its Application in Natural Product Synthesis. J Org Chem 81, 458-468, doi:10.1021/acs.joc.5b02248 (2016).


 38. Li, Wenhui* & Urban, Stephan*. Entry of hepatitis B and hepatitis D virus into hepatocytes: Basic insights and clinical implications. J Hepatol 64, S32-S40, doi:10.1016/j.jhep.2016.02.011 (2016).


 39. Li, Li* & Zhang, Zhiyuan*. Development and Applications of the Copper-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition (CuAAC) as a Bioorthogonal Reaction. Molecules 21, doi:10.3390/molecules21101393 (2016).


 40. Li, Dianrong, Li, Chao, Li, Lin, Chen, She, Wang, Lei, Li, Qiang, Wang, Xiaodong, Lei, Xiaoguang* & Shen, Zhirong*. Natural Product Kongensin A is a Non-Canonical HSP90 Inhibitor that Blocks RIP3-dependent Necroptosis. Cell Chem Biol 23, 257-266, doi:10.1016/j.chembiol.2015.08.018 (2016).


 41. Jiang, Xian, Li, Li, Ying, Zhengxin, Pan, Chenjie, Huang, Shaoqiang, Li, Lin, Dai, Miaomiao, Yan, Bo, Li, Ming, Jiang, Hui, Chen, She, Zhang, Zhiyuan & Wang, Xiaodong*. A Small Molecule That Protects the Integrity of the Electron Transfer Chain Blocks the Mitochondrial Apoptotic Pathway. Mol Cell 63, 229-239, doi:10.1016/j.molcel.2016.06.016 (2016).


 42. Huang, Z., Ren, S., Jiang, Y.* & Wang, Tao*. PINK1 and Parkin cooperatively protect neurons against constitutively active TRP channel-induced retinal degeneration in Drosophila. Cell Death Dis 7, e2179, doi:10.1038/cddis.2016.82 (2016).


 43. He, Wenhui, Cao, Zhiliang, Mao, Fengfeng, Ren, Bijie, Li, Yunfei, Li, Dan, Li, Huiyu, Peng, Bo, Yan, Huan, Qi, Yonghe, Sun, Yinyan, Wang, Fengchao, Sui, Jianhua* & Li, Wenhui*. Modification of Three Amino Acids in Sodium Taurocholate Cotransporting Polypeptide Renders Mice Susceptible to Infection with Hepatitis D Virus In Vivo. J Virol 90, 8866-8874, doi:10.1128/JVI.00901-16 (2016).


 44. He, Sudan, Huang, Song & Shen, Zhirong*. Biomarkers for the detection of necroptosis. Cell Mol Life Sci 73, 2177-2181, doi:10.1007/s00018-016-2192-3 (2016).


 45. Han, Yong-Feng, Zhao, Qiu-Yuan, Dang, Liang-Liang, Luo, Yu-Xi, Chen, Shan-Shan, Shao, Chang-Rong, Huang, Huan-Wei, Li, Yong-Qiang, Li, Lin, Cai, Tao, Chen, She & He, Xin-Jian*. The SUMO E3 Ligase-Like Proteins PIAL1 and PIAL2 Interact with MOM1 and Form a Novel Complex Required for Transcriptional Silencing. Plant Cell 28, 1215-1229, doi:10.1105/tpc.15.00997 (2016).


 46. Gao, Wenqing, Yang, Jieling, Liu, Wang, Wang, Yupeng & Shao, Feng*. Site-specific phosphorylation and microtubule dynamics control Pyrin inflammasome activation. Proc Natl Acad Sci U S A 113, E4857-4866, doi:10.1073/pnas.1601700113 (2016).


 47. Gao, Lei, Han, Jianguang & Lei, Xiaoguang*. Enantioselective Total Syntheses of Kuwanon X, Kuwanon Y, and Kuwanol A. Org Lett 18, 360-363, doi:10.1021/acs.orglett.5b03285 (2016).


 48. Dong, Ting, Liu, Weilong, Shen, Zhirong, Li, Lin, Chen, She & Lei, Xiaoguang*. Pterisolic Acid B is a Nrf2 Activator by Targeting C171 within Keap1-BTB Domain. Sci Rep 6, 19231, doi:10.1038/srep19231 (2016).


 49. Dong, Na*, Niu, Miao#, Hu, Liyan, Yao, Qing, Zhou, Rui & Shao, Feng*. Modulation of membrane phosphoinositide dynamics by the phosphatidylinositide 4-kinase activity of the Legionella LepB effector. Nat Microbiol 2, 16236, doi:10.1038/nmicrobiol.2016.236 (2016).


 50. Ding, Yue-He, Fan, Sheng-Bo, Li, Shuang, Feng, Bo-Ya, Gao, Ning, Ye, Keqiong, He, Si-Min & Dong, Meng-Qiu*. Increasing the Depth of Mass-Spectrometry-Based Structural Analysis of Protein Complexes through the Use of Multiple Cross-Linkers. Anal Chem 88, 4461-4469, doi:10.1021/acs.analchem.6b00281 (2016).


 51. Ding, Jingjin, Wang, Kun, Liu, Wang, She, Yang, Sun, Qi, Shi, Jianjin, Sun, Hanzi, Wang, Da-Cheng* & Shao, Feng*. Pore-forming activity and structural autoinhibition of the gasdermin family. Nature 535, 111-116, doi:10.1038/nature18590 (2016).


 52. Chen, Jun, Xu, Na, Huang, Huanwei, Cai, Tao & Xi, Rongwen*. A feedback amplification loop between stem cells and their progeny promotes tissue regeneration and tumorigenesis. Elife 5, doi:10.7554/eLife.14330 (2016).


 53. Cao, Ran & Wang, Yanli*. Predicting Molecular Targets for Small-Molecule Drugs with a Ligand-Based Interaction Fingerprint Approach. ChemMedChem 11, 1352-1361, doi:10.1002/cmdc.201500228 (2016).


 54. Aubert, Daniel F, Xu, Hao, Yang, Jieling, Shi, Xuyan, Gao, Wenqing, Li, Lin, Bisaro, Fabiana, Chen, She, Valvano, Miguel A* & Shao, Feng*. A Burkholderia Type VI Effector Deamidates Rho GTPases to Activate the Pyrin Inflammasome and Trigger Inflammation. Cell Host Microbe 19, 664-674, doi:10.1016/j.chom.2016.04.004 (2016).